[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา  
  กองร้อยที่ 1  
  กองร้อยที่ 2  
  กองร้อยที่ 3  
  กองร้อยที่ 4  
  กองร้อยที่ 5  
  กองร้อยที่ 6 (สมทบ)  
  ระเบียบกองทุนและสวัสดิการฯ  
  กองทุนรุ่น33.  
  หน้าหลักเว็บบอร์ดใหม่  
  สมัครสมาชิก  
  ผู้บังคับบัญชา ตร.ภ.2  
     
 ความทรงจำของพวกเรา
 

ชีวิตในกองร้อย

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
เว็บไซต์แนะนำ
   

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
 
มุมนักเสี่ยงโชค
 
 
หนังสือพิมพ์ / ระบบ Email
    


  

ข่าวเกี่ยวกับรุ่น
กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน

พุธ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559


             เเจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย ด.ต.พิเชษ ดีพันธ์ ผบ.หมู่ ป สภ.เมืองระยอง ร้อย 1. ได้ป่วยเป็นมะเร็ง ระยะสุดท้าย  ที่ กระเพาะอาหาร ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.รามา ห้อง 7501 
            เเต่เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวที่สูง จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ที่รู้จักหรือคุ้นเคย ช่วยสมทบทุนค่าใช้จ่าย โดยโอน เข้าบัญชี ด.ต.เกรียงศักดิ์ เผ่าพนัส     ธนาคาร กรุงไทย สาขาถนนพระยาสัจจา    หมายเลขบัญชี 464-018-754-8
เพื่อจะรวบรวมให้กับ ด.ต.พิเชษ ต่อไป

รายชื่อเพื่อนที่โอนเงิน

1.กองทุนรุ่น33  กองร้อย1  จำนวน 5000 บาท
2.ดต เกรียงศักดิ์  เผ่าพนัส ร 1 = 1,000 บาท
3.ร.ต.อ.วรวุฒิ(ราวี)เห่งประถม ร 1=  1,000 บาท
3. ด.ต. สุภกฤต เรืองฤทธิ์.ร 2 =1,000 บาท
4. ด.ต. วีระพลย์ อาษากิจ ร1= 1,000 บาท
5. ด.ต.ณพรพัสกรทองยิ่ง ร1= 1,000 บาท             
6.ร.ต.ท.ณรงค์ สุวรรณรมย์ ร1  = 1,000 บาท
7. ด.ต.สิริภัทร์ โสภาพันธ์ (ชัยมงคล) ร 3= 1,000 บาท
8.ร.ต.ท.รังสรร วงสุพรรณ ร3 =1,000 บาท
9.ด.ต.แอ็ด ฤทธิตา  ร้อย 3 = 500 บาท
10.ด.ต.วิจิตร สืบกินนร ร.1=1,000 บาท
11  ด.ต. กิตตินันท์ คัยนนทน์ ร1 = 1,000 บาท
12. ร.ต.ท.ภาคิน ดอกไม้ ร้อย5=1,000 บาท
13.พ.ต.ต.ยอดยิ่ง พงศาพันธ์ ร.2=1,000 บาท
14.  ด.ต. ธีระพงษ์ เยื่อทองเทศ. ร2 = 1,000 บาท
15 .ด.ต.ประชิน ด่อนแผ้ว ร.1=1,000  บาท
16. ร.ต.อ. กิติศักดิ์ เชาวะปรีชากุล ร3 = 1,000 บาท
17 รตอ. ประกิจ สุขพี้ ร.1 = 1,000 บาท        
18  ด.ต.ธนพงษ์ เผ้าหอม ร1 = 1,000 บาท
19  ด.ต.สุนทร แช่มชื่น ร1 = 1,000 บาท
20.ด.ตกฤษณะเวทย์อุด ร1 = 500 บาท
21 ดต คมศักดิ์ จรศรชัย ร1 = 500 บาท
22 ด.ต.สมควร ลำภา ร5 = 500 บาท
23 ร.ต.ท.สำราญ มิ่งละกุลร2 = 500 บาท
24 ร.ต.ท.รักเกียรติ พงษ์ประยูร.   ร3 = 500  บาท                                
25  ด.ต.วิรัตน์ อินทรแปลง ร3 = 500 บาท                                   
26  ด.ต. อำนาจ ผินกลาง. ร5 = 500 บาท
27  พ.ต.ต.ณัฐวรรธน์ เพลินจิต ร2. = 1,000 บาท                                      
28  ด.ต. ธงชัย วันชา ร1 = 1,000 บาท
29  ด.ต.วรวิทย์ อดออม ร1 = 1,000 บาท
30 ด.ต.ชัยศักดิ์ ปุญสาร ร1  = 1,000 บาท
31 ร.ต.อ.วิริยะ เจิมจำนงค์ ร1 = 1,000 บาท
32.ร.ต.ท.จิรพัฒน์ ศรีภักดี. ร้อย 1.  = 1,000 บาท
33.ด.ต.ประทวน ทองไทย. ร้อย 1.  = 500 บาท
34.ด.ต.สุรชา นันทสิงห์ร้อย 1. =  1,000 บาท
35.ร.ต.อ.วิชิต อุทสิงห์ ร้อย 1.  =  1,000 บาท
36.ร.ต.อ.ศฐา สัตยาวาที ร้อย 1.  = 1,000 บาท
37.ร.ต.อ.ธนพล ก้อนทอง ร้อย 5. =  1,000 บาท
38.ร.ต.อ.วงษ์ศักดิ์ อัปมะให  ร้อย 5. =  1,000     บาท
39.ด.ต.ไพรสนย์ สุขเกษม. ร้อย 5. =  1,000 บาท
40.ด.ต.ชโยธรณ์ (โส) ทองนาค. ร้อย 1. =  1,000 บาท
41.ด.ต.สุรชาติ เชิดชู  ร้อย 1.  = 1,000.  บาท                            
42  ด.ต. คมกฤช จันทรนภา  ร้อย 3 =  1,000 บาท                            
43  ด.ต. โชคชัย เครือพันธ์ ร้อย 1. = 1,000 บาท               
44.ร.ต.อ.สุริยา กุลบุญญา ร้อย2 = 1,000 บาท                              
45.  ด.ต. ศุภวุฒิ เขวาสุรินทร์ ร้อย 1 = 1,000 บาท                          
46. พ.ต.ต.วิชา ศรีมารักษ์ ร้อย1 = 1,000 บาท
47.ด.ต.จุติณัฏฐ์(เฉลิมวุฒิ) ธรรมสมเพชร ร้อย 1 = 1,000 บาท
48.ด.ต.จักรพงศ์ จุลศรี ร้อย 1 = 1,000 บาท
49.ด.ต.สมชาย ชื่นบาล ร้อย 2 = 1,000 บาท.                 
50 ด.ต. กู้เกรียติ. ปลูกทรัพย์  ร้อย4 = 1,000 บาท                    
51  ด.ต. สงบ บุญฤทธิ์  ร้อย 3  = 500 บาท                                         
52 ด.ต. สายยัญ สีนวลจันทร์ ร้อย1  =  1,000 บาท                                  
53. ด.ต.ประภาส อุ่นใจร้อย1  = 500 บาท
54.ด.ต ไพ กฤษหมื่นไวย ร.1 = 1,000  บาท
56  รตอ ภูมิสิษฐ์  มากเขียนไป  ร้อย. 2 = 500 บาท                            
57.ด.ต.สมชาย  เย็นจิตร  ร.1 = 1,000 บาท                          
58. ด.ต.เอกชัย  สุวรรณโชติ ร. 1 = 500 บาท                         
59.ด.ต.ชัชวาล   ทองทศ  ร.1  = 500 บาท                           
60ด.ต.ปราการ   ราชนู  ร.1 =  1,000  บาท                           
61ด.ต.ฐิติวัฒน์  ศรีกุฎ  ร.1  = 1,000  บาท                             
62.ด.ต.เจฎฐ์  (สุนทร)   สุดใจ  ร. 1 =500 บาท                          
63.ด.ต.ชด   มากยิ่ง   ร. 1  = 500 บาท                          
64.ร.ต.อ.ประยงค์  หม่อมวงษ์สุวรรณ์  ร. 1 = 1000 บาท
65.ด.ต.เรวัฒน์ มีเจริญ ร.1 =  1,000บาท
66.ด.ต. บุญมี สำแดงเดช ร.1 =  500บาท
67.ด.ต. สุริยเพชร ธนะสาร ร้อย1. =500  บาท                              
68.  ด.ต. ประกิจ เฉลิมหมู่  ร้อย 1 = 500 บาท                                
69.ด.ต อาทิตย์.หารัญดา ร้อย 1 =  500  บาท
70.ด.ต.นพรินทร์  ชูกลิ่น ร้อย 4 = 1,000 บาท
..................

* โอนเงินแล้วแจ้งเข้าไลน์กลุ่ม สุริยคราส33@ชลบุรีเข้าชม : 9368


ข่าวเกี่ยวกับรุ่น 5 อันดับล่าสุด

      รายละเอียดการใช้เงินกองทุน นพต.รุ่น 33 2 / มิ.ย. / 2560
      สรุปงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2560 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี 2 / มิ.ย. / 2560
      ระเบียบ นพต.33 ชลบุรี ปี 2560 2 / มิ.ย. / 2560
      มารดาเพื่อนถึงแก่กรรม 5 / ธ.ค. / 2559
      แจ้งข่าวเพื่อนเสียชีวิต 12 / ต.ค. / 2559
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ chonburi33@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ตำรวจภูธรภาค1 /ตำรวจภูธรภาค2 /ตำรวจภูธรภาค3 /ตำรวจภูธรภาค4 /ตำรวจภูธรภาค5 /ตำรวจภูธรภาค6 /ตำรวจภูธรภาค7 /ตำรวจภูธรภาค8 /ตำรวจภูธรภาค9

   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6
   /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9

powered by maxsite 1.10
แลกลิงค์ นำ code ไปติดที่เว็บแล้วแจ้งทาง Email หรือ webboard