[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา  
  กองร้อยที่ 1  
  กองร้อยที่ 2  
  กองร้อยที่ 3  
  กองร้อยที่ 4  
  กองร้อยที่ 5  
  กองร้อยที่ 6 (สมทบ)  
  ระเบียบกองทุนและสวัสดิการฯ  
  กองทุนรุ่น33.  
  หน้าหลักเว็บบอร์ดใหม่  
  สมัครสมาชิก  
  ผู้บังคับบัญชา ตร.ภ.2  
     
 ความทรงจำของพวกเรา
 

ชีวิตในกองร้อย

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
เว็บไซต์แนะนำ
   

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
 
มุมนักเสี่ยงโชค
 
 
หนังสือพิมพ์ / ระบบ Email
    


  

ข่าวเกี่ยวกับรุ่น
แจ้งข่าวมารดาเพื่อนเสียชีวิต

จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
          เนื่องด้วย คุณแม่เพชรจันทร์ สุรินทร์ชัย  มารดาของ ด.ต.กิตติศักดิ์  สุรินทร์ชัย นพต.33 ชลบุรี กองร้อยที่ 1 ลูกข่าย สภ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ได้ถึงแก่กรรมด้วยวัยชราตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่  บ้านเลขที่ 77 ถ.ภูไทอุทิศ ต.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
           ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ.- 1 มี.ค.  59 สวดพระอภิธรรม เวลา  19.00 น.

           ฌาปนกิจที่ฌาปนกิจสถานบ้านพรรณา ต.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  ในวันที่ 2  มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น.

           เพื่อนๆที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญโอนเงินไป ที่
หมายเลขบัญชี  412-190-131-2 ธนาคร  กรุงไทย.  ชื่อ บัญชี ด.ต.คมศักดิ์  จรศรชัย

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

1.กองทุน นพต.รุ่น 33 ชลบุรี 5,000 บาท พวงหรีด 1,000 บาท = 6,000 บาท                      
2.กองทุน นพต.รุ่น 33 กองร้อย 1 =  10,000 บาท พวงหรีด 1,000 บาท  = 11,000 บาท
3.ด.ต.เกรียงศักดิ์ เผ่าพนัส ร้อย 1 = 1,000 บาท
4. ด.ต. สุจิน ส้มเกลี้ยง ร้อย 1= 1,000 บาท
5.ด.ต.กิตตินันท์ คัยนันท์ ร้อย 1= 1,000 บาท
6.ร.ต.อ. วิชิต อุทธสิงห์ ร้อย1= 1,000 บาท
7. ร.ต.อ. วิริยะ เจิมจำนง ร้อย1= 1,000 บาท
8. ร.ต.อ. วรวุฒิ เห่งประธม ร้อย1=1,000 บาท
9. ด.ต. ทองสุข เผ่าหอม ร้อย1=1,000 บาท
10. ด.ต. วรวิทย์ อดออม ร้อย1=1,000 บาท
11. ด.ต. โชคชัย เครือพันธ์ ร้อย1=1,000 บาท
12. ด.ต.เอกชัย สุวรรณโชติ ร้อย1=1,000 บาท
13.ด.ต.ชัชวาล ทองทศ ร้อย1=1,000 บาท
14. ด.ต. สุพจน์ มาตรนอก รุ่น32=1,000 บาท
15. ด.ต.เรวัฒน์ มีเจริญ ร้อย1=2,000 บาท
16. ด.ต. สุระชาติ เชิดชู ร้อย1=1,000 บาท
17. ด.ต. นารินทร์ ฝอยทอง น้อย1=1,000 บาท
18. ด.ต.ทรงศักดิ์ สียางนอก ร้อย1=500 บาท
19.ด.ต.สุวิทย์ โพธิ์จัน ร้อย1=1,000 บาท
20.ร.ต.ท.ประเสริฐ นาดี ร้อย1=1,000 บาท
21. ด.ต. วิชิต ภูเด่นภา ร้อย1=1,000 บาท
22.ด.ต.สุภกฤต เรืองฤทธิ์ ร้อย2=500 บาท
23.ร.ต.ท.จีรพัฒน์ ศรีภักดี ร้อย1=1,000 บาท
24.ร.ต.ท. ภาคิน ดอกไม้ ร้อย5=500 บาท
25. ร.ต.ท. ชรินทร์(สมคิด) ร้อย1=1,000 บาท
26. ด.ต. วิสูตร ร้อย1=1,000 บาท
27. ด.ต. นพรินทร์ ชูกลิ่น ร้อย4=500 บาท
28.ด.ต.สนธยา ขำเจริญ ร้อย1=1,000 บาท
29.ร.ต.อ.ชิติพัทธ์ กัลยาวงศ์ ร้อย1=1,000 บาท
30.พ.ต.ท.เจริญชัย จันทะชาติ ร้อย1=1,000 บาท
31. ร.ต.อ. วิชัย พรมรักษา ร้อย1=1,000 บาท
32. ร.ต.อ.ประยงค์ หม่อมวงษ์สุวรรณ ร้อย1=1,000 บาท
33. ด.ต. ขวัญชัย ดงหิง ร้อย1=1,000 บาท
34.ด.ต. วีรพล อาษากิจ ร้อย1=1,000 บาท
35.ด.ต. เจฎฐ์ สุดใจ ร้อย1=500 บาท
36.ร.ต.อ.สุริยา กุลบุญญา ร้อย2=500 บาท
37. ร.ต.อ.ดำรงค์ ทองลบ ร้อย1=1,000 บาท
38.ด.ต.ฐิติพัฒน์ สีกุด  ร้อย1=1,000 บาท
39. ด.ต.ณพรหัวกร ทองยิ่ง ร้อย1=1,000 บาท
40. สุวรรณ เมิดจันทึก ร้อย1=500 บาท
41.ด.ต.ธีรพงษ์ เยื่อทองเทศ ร้อย2=500 บาท
42. ด. ต. ชัยศักดิ์ ปุณสาร ร้อย1=1,000 บาท
43. ด.ต.ภัทรชัย ประวรรณถา ร้อย1=500 บาท
44. ด.ต.บุญมี สำแดงเดช ร้อย1=1,000 บาท
45. ด.ต.ชโยธรณ์ ทองนาค ร้อย1=1,000 บาท
46. ด.ต. อาทิตย์ หาญรัญดา ร้อย1=500 บาท
47. ด.ต.ประกิจ เฉลิมหมู่ ร้อย1=500 บาท
48. ด.ต.ภูมิภิเษก พรหมทองสุข ร้อย1=500 บาท
49. ร.ต.อ.ธนพล ก้อนทอง =500 บาท
50.ด.ต.ไพรสนย์ สุขเกษม =500 บาท
51. ด.ต. พิศิษฐ์ จำปา =500 บาท
52. ด.ต. สมชาย เย็นจิตร ร้อย1=1,000 บาท
53. ร.ต.ท. ปริญญา อุปคราช ร้อย1=1,000 บาท
54 . ด.ต.สุนทร แช่มชื่น ร้อย1=1,000 บาท
55. กฤษณะ เวทย์อุดม =500 บาท
56. อัฎฐชัย จุลศรี =1,000 บาท
57. ด.ต. วิจิตร สืบกินนร ร้อย1=1,000 บาท
58. ด.ต. สุรชา นันทสิงห์ ร้อย1=1,000 บาท
59. ด.ต.เรืองนภา กาณวงศ์ 500 บาท
60.ร.ต.อ.ประกิจ สุขพี้  500 บาท
61.ร.ต.อ.ศฐา สัตยาวาที 1,000 บาท
62.ด.ต. ปรีชา ภูผา ร้อย1=1,000 บาท
63. พ.ต.ต. ยอดยิ่ง พงษาพันธ์ =1,000 บาท
64. ด.ต. ไพ กฤษหมื่นไวย ร้อย1=500 บาท
65. ด.ต.สายัญ สีนวนจันทร์ ร้อย1=500 บาท
66. ด.ต. สมชาย เหลืองห่อ ร้อย4=500 บาท
67. ร.ต.อ.ณัฐวรรธน์ เพลินจิตร ร้อย2=500 บาท
68. ด.ต. ประทวน ทองไทย ร้อย1=500 บาท
69. ร.ต.ท. อิทธิกร สายกระโทก ร้อย1=1,000 บาท
70.ด.ต. ธงชัย วันชา ร้อย1=1,000 บาท
71. จุติณัฎฐ์ ธรรมสมเพชร  ร้อย1=1,000 บาท
72. ด.ต.วิโรจน์ เผือดจันทึก ร้อย1=1,000 บาท
73. ร.ต.ท. รังสรร วงสุวรรณ =1.000 บาท
74. ร.ต.อ.ชยพล บุญชู ร้อย2=500 บาท
ยอดรวม  75,000 บาทเข้าชม : 10053


ข่าวเกี่ยวกับรุ่น 5 อันดับล่าสุด

      รายละเอียดการใช้เงินกองทุน นพต.รุ่น 33 2 / มิ.ย. / 2560
      สรุปงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2560 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี 2 / มิ.ย. / 2560
      ระเบียบ นพต.33 ชลบุรี ปี 2560 2 / มิ.ย. / 2560
      มารดาเพื่อนถึงแก่กรรม 5 / ธ.ค. / 2559
      แจ้งข่าวเพื่อนเสียชีวิต 12 / ต.ค. / 2559
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ chonburi33@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ตำรวจภูธรภาค1 /ตำรวจภูธรภาค2 /ตำรวจภูธรภาค3 /ตำรวจภูธรภาค4 /ตำรวจภูธรภาค5 /ตำรวจภูธรภาค6 /ตำรวจภูธรภาค7 /ตำรวจภูธรภาค8 /ตำรวจภูธรภาค9

   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6
   /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9

powered by maxsite 1.10
แลกลิงค์ นำ code ไปติดที่เว็บแล้วแจ้งทาง Email หรือ webboard