[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา  
  กองร้อยที่ 1  
  กองร้อยที่ 2  
  กองร้อยที่ 3  
  กองร้อยที่ 4  
  กองร้อยที่ 5  
  กองร้อยที่ 6 (สมทบ)  
  ระเบียบกองทุนและสวัสดิการฯ  
  กองทุนรุ่น33.  
  หน้าหลักเว็บบอร์ดใหม่  
  สมัครสมาชิก  
  ผู้บังคับบัญชา ตร.ภ.2  
     
 ความทรงจำของพวกเรา
 

ชีวิตในกองร้อย

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
เว็บไซต์แนะนำ
   

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
 
มุมนักเสี่ยงโชค
 
 
หนังสือพิมพ์ / ระบบ Email
    


  

ข่าวเกี่ยวกับรุ่น
แจ้งข่าวบิดาเพื่อนเสียชีวิต

พุธ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558


             แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย หลวงพ่อ เถื่อน จันทสาโร(วิลา) " บิดา" ของ ด.ต.สมดี  วิลา นพต.รุ่น 33 ชลบุรี กองร้อยที่ 5 ได้ มรณะภาพ เมื่อวันที่ 14 พ.ย.58

            กำหนดการสวดพระอภิธรรม วันที่ 14-18 พ.ย.58 เวลา 19.00 น.ที่บ้านเลขที่ 1/1 ม.16 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

            และจะมีพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 19 พ.ย.58 เวลา 15.00 น.(ประชุมเพลิง) ที่ เมรุชั่วคราว บ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ขอเรียนเชิญเพื่อนๆที่ว่างเว้นหน้าที่ ร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
            สำหรับเพื่อนๆที่จะร่วมทำบุญกรณีดังกล่าว ขอเชิญโอนได้ที่ บัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 3381220373 ชื่อบัญชี ด.ต.ประชา  กันทะพันธ์


***รายชื่อเพื่อนที่ร่วมทำบุญ
1.กองทุน ร.5/5000 + ค่าพวงหรีด 1000 รวม 6000
2.ด.ต.สมศักดิ์ คงคูณ ร.5/500 บาท
3.ด.ต.ยุทธศักดิ์ สุทาวัน ร.5/500
4.ร.ต.ท.ธเนศ ชัยยะ ร.5/500 บาท
5.ด.ต.อดุลย์ วงศ์ทอง ร.5/500 บาท
6.ด.ต.ชูชาติ ยอดยิ่ง ร./500 บาท
7.ด.ต.ภานุมาศ ศรีพิพัฒน์ ร.5/1000 บาท
8.ด.ต.ทรงเดช แสงงาม ร.5/500 บาท
9.ด.ต.เกษมสุข แป้นชุมแสง ร.5/500 บาท
10.ด.ต.ทัศน์พงษ์ ทองธัช ร.5/500 บาท
11.ด.ต.มงคล เทพวงษา ร.5/500 บาท
12.กองทุนรุ่น 33/5000 + ค่าพวงหรีด 1000 รวม 6000 บาท
13.ด.ต.วิบูลย์ ใจผ่อง ร.5/500 บาท
14.ด.ต.พิเชษฐ ชื่นคุณากร ร.5/1000 บาท
15.ด.ต.ศักดิ์สิทธิ์ นพเกล้า ร.5/500 บาท
16.ด.ต.เวช บุญเทียน ร.5/500 บาท
17.ด.ต.ชาตรี เบ็ญณรงค์ ร.5/500 บาท
18.ร.ต.ท.มาโนช พิทักษ์จินดา ร.5/500 บาท
19.ด.ต.สุนทร นามแก้ว ร.5/500 บาท
20.ด.ต.ชินวัฒน์ ปัญญา ร.5/500 บาท
21.ร.ต.ท.อำนาจ แป้นดวงเนตร ร.5/500 บาท
22.ด.ต.เกษมศักดิ์ อินทร์งาม ร.5/500 บาท
23.ด.ต.เชต มนุรักษ์ ร.5/500 บาท
24.ร.ต.ท.ภาคิน ดอกไม้ ร.5/1000 บาท
25.ร.ต.ท.ธนพล ก้อนทอง ร.5/1000 บาท
26.ด.ต.บุญเถิง รอเสนา ร.5/1000 บาท
27.ด.ต.ณัฐวุฒิ วัดระดม ร.5/1000
28.ด.ต.สะโอด มิ่งอั๋น ร.5/500 บาท
29.ด.ต.สมควร ลำภา ร.5/500 บาท
30.ร.ต.ท.ชัยกมล พิพิธกุล ร.5/500 บาท
31.ร.ต.ท.อภิวัฒน์ สู่สุข ร.5/1000
32.ด.ต.ขาญชัย รินทร ร.5/1000 บาท
33.ด.ต.พันธรัตน์ หมั่นตลุง ร.5/500 บาท
34.ด.ต.ผดุง บุปผา ร.5/1000 บาท
35.ด.ต.สำราญ ภูถมเงิน ร.5/500 บาท
36.พ.ต.ต.ยอดยิ่ง พงษาพันธ์ ร.2/1000 บาท
37.ร.ต.ท.ชิโนรส เหล่าอำ ร.5/500 บาท
38.ร.ต.ท.วงษ์ศักดิ์ อัปมะให ร.5/500 บาท
39.ด.ต.สมทบ ทัพขวา ร.5/500 บาท
40.กฤตาคม ธิมา ร.5/500 บาท
41.ด.ต.สมประสงค์ เพ็ชรรัตน์ ร.5/1000 บาท
42.ด.ต.ไพรสนย์ สุขเกษม ร.5/1000 บาท
43.ร.ต.ท.พูลจิต สารการ ร.5/500 บาท
44.ร.ต.ท.เหมทรัพย์ เหมพร ร.5/500
45.ด.ต.พิชิต สีละสัมปันโน ร.5/500
46.ร.ต.ท.ชัยพร ชอบงาม ร.5/500 บาท
47.ด.ต.สุภกฤต เรืองฤทธิ์
ร้อย2 = 500 บาท
48.ด.ต.ธีรภัทร์ จิตรามาศ ร5/500 บาท
49.ด.ต.สนามชัย ใจดี ร.5/500 บาท
50.ร.ต.อ.ณัฐวรรธน์ เพลินจิตร ร.2/500 บาท
51.ด.ต.อรรถพล คำหวาน ร.5/500 บาท
52.ร.ต.ท.รัฐภูมิ พวงมาลา ร.5/500 บาท
53.ด.ต.ประริวัฒน์ โพธิสวัสดิ์ ร.5/500 บาท
54.ด.ต.หิรัณย์ วงศ์ไชย ร.5/500 บาท
55.ด.ต.นพรินทร์  ชูกลิ่น  ร้อย 4/500 บาท
56.ด.ต.ธีระพงษ์ เยื่อทองเทศ ร้อย 2/500 บาท
57.พ.ต.ต.เนตร ทองแสง ร.5/1000 บาท
58.ด.ต.มงคล สิงห์ทนงค์ ร.5/500 บาท
59.ร.ต.ท.สมยศ จันทเลิศ ร.5/500 บาท
60.ด.ต.วิภาคร์ พอกระโทก ร.5/500 บาท
61.ด.ต.อนันต์ ลำดับชั้น ร.5/500 บาท
62.ด.ต.รุ่งระวี เดชะคำภู ร.5/500 บาท
63.ร.ต.ท.รังสรร วงสุพรรณ ร้อย 3 = 500 บาท
64.ด.ต.นพพล นิลสอน ร.5/500 บาท
65.ด.ต.ราวี พรมบุตร ร.5/500 บาท
66.พ.ต.ท.ประชา วังคีรี ร.5/500 บาท
67.พ.ต.ท.พิชิต เฉียบแหลม ร5/500 บาท
68.ด.ต.ประชา กันทะพันธ์ ร.5/500 บาท
69.ด.ต.วิทยา พรมชาติ ร.5/500 บาท
70.ด.ต.จินวัฒน์ วงศ์เจริญ ร.5/1000 บาท
71.ด.ต.เสกสรร ชาภักดี ร.2/500 บาท
72.ด.ต.เกษมศักดิ์ จันทะสอน ร.4/500 บาท
73.ด.ต.มานะ เทียมสงวน ร.5/500 บาท
74.ร.ต.ท.สำเริง ฤทธิเกรียง ร.4 ร่วมทำบุญ 500
75.ร.ต.ท.สามารถ สุนทร ร.5/500 บาท
76.ร.ต.อ.ภูมิสิทธิ์ มากเขียนไป ร.2/500 บาท
77.ด.ต.กรณ์พัฒน์ ลืออำนาจ ร5/500 บาท
78.ด.ต.วรจิตร์ แก่นสา ร.5/500 บาท

สรุปยอดเงินร่วมทำบุญบิดา ของ ด.ต.สมดี วิลา จากเพื่อนๆสุริยะคราส กองทุนสุริยะคราส และกองทุนม้าเหล็ก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,000 บาเข้าชม : 10307


ข่าวเกี่ยวกับรุ่น 5 อันดับล่าสุด

      รายละเอียดการใช้เงินกองทุน นพต.รุ่น 33 2 / มิ.ย. / 2560
      สรุปงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2560 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี 2 / มิ.ย. / 2560
      ระเบียบ นพต.33 ชลบุรี ปี 2560 2 / มิ.ย. / 2560
      มารดาเพื่อนถึงแก่กรรม 5 / ธ.ค. / 2559
      แจ้งข่าวเพื่อนเสียชีวิต 12 / ต.ค. / 2559
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ chonburi33@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ตำรวจภูธรภาค1 /ตำรวจภูธรภาค2 /ตำรวจภูธรภาค3 /ตำรวจภูธรภาค4 /ตำรวจภูธรภาค5 /ตำรวจภูธรภาค6 /ตำรวจภูธรภาค7 /ตำรวจภูธรภาค8 /ตำรวจภูธรภาค9

   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6
   /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9

powered by maxsite 1.10
แลกลิงค์ นำ code ไปติดที่เว็บแล้วแจ้งทาง Email หรือ webboard