[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา  
  กองร้อยที่ 1  
  กองร้อยที่ 2  
  กองร้อยที่ 3  
  กองร้อยที่ 4  
  กองร้อยที่ 5  
  กองร้อยที่ 6 (สมทบ)  
  ระเบียบกองทุนและสวัสดิการฯ  
  กองทุนรุ่น33.  
  หน้าหลักเว็บบอร์ดใหม่  
  สมัครสมาชิก  
  ผู้บังคับบัญชา ตร.ภ.2  
     
 ความทรงจำของพวกเรา
 

ชีวิตในกองร้อย

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
เว็บไซต์แนะนำ
   

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
 
มุมนักเสี่ยงโชค
 
 
หนังสือพิมพ์ / ระบบ Email
    


  

สาระน่ารู้อื่นๆ
ลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน

พุธ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2551


ลำดับที่  1  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ลำดับที่  2  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
ลำดับที่  3  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชราลงกรณฯ  สยามมกุฎราชกุมาร
ลำดับที่  4  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ  สยามบรมราชกุมารี
ลำดับที่  5  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
ลำดับที่  6  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี

     ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  กับพระนางเจ้าสุวัทนา  พระวรราชเทวี

ลำดับที่  7  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

    พระนามเดิมว่า  "หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา"  เป็นพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระบรมราชชนก)  กับหม่อมสังวาลย์  มหิดล (สมเด็จพระบรมราชชนนี)  ในสมัยรัชกาลที่  7  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น  "พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา"  ในสมัยรัชกาลที่  8  เป็นที่  "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้า"  และได้กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์  เพื่อทำการสมรสกับพันเอกอร่าม  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์  จนกระทั่งในรัชกาลปัจจุบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานคืนฐานันดรศักดิ์

ลำดับที่  8  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

    พระนามเดิมว่า  "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ"  เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หับ  กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ต่อมาได้กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อทำการสมรส

ลำดับที่  9  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

     สกุลเดิม  "อัครพงศ์ปรีชา"  เสกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2544   ต่อมาเมื่อมีพระประสูติกาลพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2548

ลำดับที่  10 พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ

     พระนามเดิมว่า  "หม่อมหลวงโสมสวลี  กิติยากร"  เป็นธิดาของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์  กิติยากร  กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี  ยุคล  เสกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  และได้รับสถาปนาให้ดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์  เมื่อวันที่  3  มกราคม  2520  ต่อมาในวันที่  12  สิงหาคม  2534  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เฉลิมพระนามเป็น  "พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ"

ลำดับที่  11 พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

    ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดามาตุ  มีศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์ใหญ่ในรัชกาลปัจจุบัน

ลำดับที่  12 พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

     ทรงมีพระนามเดิมว่า  "หม่อมเจ้าสิริวัณวรี  มหิดล"  เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  กับนางสุจาริณี  วิวัชรวงศ์

ลำดับที่  13 พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

     ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา

ลำดับที่  14 พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 

     ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กับนาวาอากาศเอกวีรยุทธ  ดิษยศรินทร์ 

ลำดับที่  15 พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

     ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กับนาวาอากาศเอกวีรยุทธ  ดิษยศรินทร์  ปัจจุบันประทับอยู่กับพระบิดาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ลำดับที่  16 พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าวิมลฉัตร 

     ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน  กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล  มีศักดิ์เป็นพระหลานเธอในรัชกาลที่  5

ลำดับที่  17 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลปัจจุบัน
      ราชสกุล  "มหิดล"  พระโอรสธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร
                หม่อมเจ้าจุฑาวัชร  (มหิดล)  วิวัชรวงศ์ 
                หม่อมวัชเรศร  (มหิดล)  วิวัชรวงศ์ 
                หม่อมเจ้าจักรีวัชร  (มหิดล)  วิวัชรวงศ์ 
                หม่อมเจ้าวัชรวีร์  (มหิดล)  วิวัชรวงศ์ 
      
ลำดับที่  18 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่  4**  (ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา  และเรียงตามพระชันษา)
       ราชสกุล  "จิตรพงศ์"  พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 4  เจ้าฟ้าฯ  กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
                 หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา  จิตรพงศ์
       ราชสกุล  "ชยางกูร"  พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 4  กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป
                 หม่อมเจ้าวราชัย  ชยางกูร  (2470 - ปัจจุบัน)  ***
                 หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา  ชยางกูร  (2467 - ปัจจุบัน)  ***
                 หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง  ชยางกูร  (2473 - ปัจจุบัน)  ***
                 หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช  ชยางกูร  (2475 - ปัจจุบัน)  ***
       ราชสกุล  "ดิศกุล"  พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 4  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
             หม่อมเจ้าหญิงกฤษณาพักตรพิมล  ดิศกุล 
       
ลำดับที่  19 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่  5**  (ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา  และเรียงตามพระชันษา)
         ราชสกุล  "กิติยากร"  พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 5  กรมพระจันทรบุรีนฤนาท
                  หม่อมเจ้าวินิตา  กิติยากร
                  หม่อมเจ้าสุวนิต  กิติยากร
                  หม่อมเจ้ากิตติปียา  กิติยากร
       ราชสกุล  "ระพีพัฒน์"  พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 5  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
                 หม่อมเจ้าวิพันธุ์ไพโรจน์  ระพีพัฒน์
                 หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า  ระพีพัฒน์
                 หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด  ระพีพัฒน์
       าชสกุล  "ฉัตรชัย"  พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 5  กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
             หม่อมเจ้าภัทรลดา  (ฉัตรชัย)  ดิศกุล 
                 หม่อมเจ้าสุรฉัตร  ฉัตรชัย 
                 หม่อมเจ้าชายทิพยฉัตร  ฉัตรชัย 
       ราชสกุล  "วุฒิชัย"  พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 5  กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
                 หม่อมเจ้าหญิงวุฒิสวาท  วุฒิชัย 
                 หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม  วุฒิชัย 
                 หม่อมเจ้าหญิงวุฒิวิฑูร  วุฒิชัย 
        
ลำดับที่  20 หม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระนัดดาในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ 
       ราชสกุล  "รัชนี"  พระโอรสธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
                  หม่อมเจ้าหญิงศะศิธรพัฒนวดี  รัชนี  
                  หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี 
       
ลำดับที่  21 หม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระราชปนัดดาในรัชกาลที่  5**  (ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา  และเรียงตามพระชันษา)
      ราชสกุล  "บริพัตร"  พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต
                  หม่อมเจ้าหญิงสุขุมาลมารศรี  บริพัตร
      ราชสกุล  "ยุคล"
       พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล 
                 หม่อมเจ้าชายภูริพันธ์  ยุคล
                 หม่อมเจ้าชายนวพรรษ์  ยุคล 
                 หม่อมเจ้าหญิงภาณุมา  ยุคล   
       พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร
                 หม่อมเจ้าชายมงคลเฉลิม  ยุคล
                 หม่อมเจ้าชายเฉลิมสุข  ยุคล 
                 หม่อมเจ้าชายฑิฆัมพร  ยุคล
        พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
                หม่อมเจ้าชายจุลเจิม  ยุคล 
                หม่อมเจ้าชายชาตรีเฉลิม  ยุคล 
                หม่อมเจ้าหญิงปัทมนรังษี  ยุคล 
                หม่อมเจ้าหญิงมาลิณีมงคล  ยุคล 
     
คุณพลอยไพลิน  เจนเซ่น****

      พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ  กับนายปีเตอร์  เจนเซ่น  มีศักดิ์เป็นหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณสิริกิติยา  เจนเซ่น****

     พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ  กับนายปีเตอร์  เจนเซ่น  มีศักดิ์เป็นหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี  กิติยากร

     นามเดิมว่า  "หม่อมเจ้าหญิงพันธุ์สวลี  กิติยากร"  พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล  กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์  กิติยากร  เมื่อวันที่  4  เมษายน  2499  เป็นพระมารดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม 

    พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  กับพันเอกอร่าม  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์  มีศักดิ์เป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 นายสินธู  ศรสงคราม 

    สามีท่านผู้หญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสมรส  เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2516

 ร้อยโทจิทัส  ศรสงคราม

     บุตรชายของท่านผู้หญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม  กับนายสินธู  ศรสงคราม  มีศักดิ์เป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

หมายเหตุ 

             *  ลำดับที่  1 - 16  เรียงพระนามตามสำนักราชเลขาธิการ

             **  กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพระนาม  และระบุเฉพาะเจ้านายที่ยังดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

           ***  กำลังตรวจสอบว่ายังทรงมีพระชนม์อยู่หรือไม่

          **** 2  ท่านนี้แม้จะเป็นสามัญชน  แต่มีศักดิ์เป็นหลานเธอในรัชกาลปัจจุบัน  บางครั้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  อยู่หน้าหม่อมเจ้าในราชสกุลอื่นๆ 

ที่มา http://www.geocities.com/roy_bilan222/siam/Royal_Family.htmเข้าชม : 58782


สาระน่ารู้อื่นๆ 5 อันดับล่าสุด

      เสื้อติดซิป...แรงบันดาลใจจากตำรวจไทย 29 / พ.ย. / 2557
      ทำความรู้จักกับ....ไวรัสอีโบลา 20 / ส.ค. / 2557
      2012-2015 เตรียมรับมือพายุสุริยะ 10 / ธ.ค. / 2555
      1 ตำรวจ 1 โรงเรียน 23 / ก.ค. / 2555
      11 สุดยอดอาหารบำรุงสมองและความจำ 18 / ก.พ. / 2555


   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ตำรวจภูธรภาค1 /ตำรวจภูธรภาค2 /ตำรวจภูธรภาค3 /ตำรวจภูธรภาค4 /ตำรวจภูธรภาค5 /ตำรวจภูธรภาค6 /ตำรวจภูธรภาค7 /ตำรวจภูธรภาค8 /ตำรวจภูธรภาค9

   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6
   /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9

powered by maxsite 1.10
แลกลิงค์ นำ code ไปติดที่เว็บแล้วแจ้งทาง Email หรือ webboard